Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Realizowany przez nas projekt dotyczy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”.

W ramach projektu planowane jest wzięcie udziału w jednej imprezie targowo-wystawienniczej – w Korei Południowej (Korea BUILD 2020) – oraz przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych. Dodatkowo planowany jest zakup usługi doradczej dotyczącej wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych.

Wartość projektu: 200 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 zł

Cel projektu:

Wprowadzenie produktu do budowy ogrodów wertykalnych w systemie Pixel Garden na rynek Korei

Planowane efekty:

– zawarcie kontraktu handlowego
– zwiększenie przychodów z działalności eksportowej
– wzrost konkurencyjności firmy na rynku Korei Płd zwiększenie rozpoznawalności produktu i marki na rynku Korei Płd.
– lepsze dopasowanie produktu do potrzeb rynku
– wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynku docelowym
– zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych (budowanie marki, zwiększenie identyfikowalności marki na rynku południowokoreańskim)
– zbudowanie pozycji produktów firmy
– lepsze poznanie warunków panujących na wybranym rynku eksportowym

Biuro:

Garden Spot Int. sp. z o.o.

Kostrzewskiego 14

62 - 022 Rogalinek, Polska

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt:

tel. +48 (61) 622 95 30

kom. + 48 503 544 407

biuro@gardenspot.pl

 

 

Marta Zamroczyńska

marta.zamroczynska@gardenspot.pl

kom. +48 503 643 664

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Marika Rzetelna

marika@gardenspot.pl

kom. +48 503 544 407

Michalina Kasprzyk

michalina@gardenspot.pl

kom. +48 882 858 800

English