Proszę włączyć JS

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Garden Spot Int. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt PMT zostanie zrealizowany w latach 2023-2024.Cel projektu

Wprowadzenie produktu do budowy ogrodów wertykalnych w systemie Pixel Garden na rynek USA


Planowane efekty:

  • zawarcie kontraktu handlowego
  • zwiększenie przychodów z działalności eksportowej
  • wzrost konkurencyjności firmy na rynku USA zwiększenie rozpoznawalności produktu i marki na rynku Stanów Zjednoczonych.
  • lepsze dopasowanie produktu do potrzeb rynku
  • wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynku docelowym
  • zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych (budowanie marki, zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku USA)
  • zbudowanie pozycji produktów firmy
  • lepsze poznanie warunków panujących na wybranym rynku eksportowym

Wartość projektu

200 000,00 zł


Dofinansowanie projektu z UE

200 000,00 zł


Zapytanie ofertowe 1/2023 (dokumenty do pobrania)Rozeznanie rynku 1/2023 (dokumenty do pobrania)Rozeznanie rynku 2/2023 (dokumenty do pobrania)ZOBACZ INNY PROJEKT

Projekt promocji branży budowlanej regionu Ukrainy i Bliskiego Wschodu

Garden Spot Int. sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 14, 62-022 Rogalinek, Polska