Proszę włączyć JS

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Realizowany przez nas projekt dotyczy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”.


W ramach projektu planowane jest wzięcie udziału w jednej imprezie targowo-wystawienniczej – w Korei Południowej (Korea BUILD 2020) - oraz przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych. Dodatkowo planowany jest zakup usługi doradczej dotyczącej wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych.


Cel projektu

Wprowadzenie produktu do budowy ogrodów wertykalnych w systemie Pixel Garden na rynek Korei


Planowane efekty:

  • zawarcie kontraktu handlowego
  • zwiększenie przychodów z działalności eksportowej
  • wzrost konkurencyjności firmy na rynku Korei Płd zwiększenie rozpoznawalności produktu i marki na rynku Korei Płd.
  • lepsze dopasowanie produktu do potrzeb rynku
  • wzrost poziomu intensywności dystrybucji wyrobów na rynku docelowym
  • zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych (budowanie marki, zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku południowokoreańskim)
  • zbudowanie pozycji produktów firmy
  • lepsze poznanie warunków panujących na wybranym rynku eksportowym

Wartość projektu

200 000,00 zł


Dofinansowanie projektu z UE

200 000,00 zł


Zapytanie ofertowe 1/2020 (dokumenty do pobrania)
Zapytanie ofertowe 2/2020 (dokumenty do pobrania)Zapytanie ofertowe 3/2020 (dokumenty do pobrania)Zapytanie ofertowe 4/2021 (dokumenty do pobrania)ZOBACZ INNY PROJEKT

Projekt promocji branży budowlanej regionu Ukrainy i Bliskiego Wschodu

Garden Spot Int. sp. z o.o.
ul. Kostrzewskiego 14, 62-022 Rogalinek, Polska